Monthly Archives: Styczeń 2014

Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rolictwa

W myśl obowiązującej obecnie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni rolnej przekraczającej jeden hektar, jest obowiązany do podpisania umowy ubezpieczenia OC, jako jednego z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Pozostałe dwa rodzaje ubezpieczeń rolnych omówimy w następnych tekstach, tutaj skupiając się tylko i […]