Category maszyny budowlane

Technologia odwadniania z zastosowaniem igłofiltrów.

Prowadzenie odwodnień terenowych na duża skalę, na przykład w sytuacji prowadzenia prac budowlanych w terenie podmokłym, o wysokim poziomie wody gruntowej, wymaga zastosowania technologii igłofiltrowej. W takich sytuacjach jest to zdecydowanie najskuteczniejszym rozwiązaniem, które pozwala na sprawne pozbycie się wody z gruntu na czas realizacji prac budowlanych. Oczywiście technologia ta wymaga wiedzy w zakresie jej […]

Młoty wyburzeniowe do koparek i minikoparek.

Posiadanie koparki w firmie budowlanej, to na chwilę obecną, można powiedzieć, wręcz obowiązek. W większych przedsiębiorstwach będziemy mieć do czynienia z dużymi koparkami, zaś w mniejszych firmach, z reguły wystarczająca będzie minikoparka. Dodatkowo, warto tutaj pamiętać, iż zarówno minikoparkę jak i duża koparkę można wyposażyć w odpowiadający do danego modelu maszyny młot hydrauliczny, który przyczyni […]

Koparko-ładowarka z funkcją mieszania betonu.

Posiadanie w firmie budowlanej koparko-ładowarki, to na dzień dzisiejszy swego rodzaju standard. Szczególnie w przypadku nieco większych firm, które na co dzień w miarę samodzielnie realizują wiele prac budowlanych, takich jak chociażby stawianie ogrodzeń, czy też prace typowo brukarskie. W tych przypadkach maszyna tego rodzaju jest wręcz niezastąpione, zaś ciągłe jej wypożyczanie traci jakikolwiek sens […]

Prace wyburzeniowe w budownictwie drogowym.

Realizacja remontu nawierzchni drogowych wymaga nie tylko możliwości wykonania nawierzchni bitumicznej, czy też przygotowania poboczy i chodników, ale także możliwości skutecznego i szybkiego demontażu istniejącej nawierzchni. Oczywiście dotyczyć to będzie jedynie sytuacji remontu nawierzchni już istniejących, bowiem w przypadku dróg nowo budowanych, nie będziemy mieć tego typu problemów. W celu zapewnienia sobie możliwości skutecznego demontażu […]